Регистрация на онлайн магазини в НАП

Попълване на заявления за регистрация

Уважаеми клиенти, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства обнародвана в ДВ брой: 80, от дата 28.9.2018 г. всички съществуващи онлайн магазини подлежат на регистрация в НАП в създаден затова специален регистър.

Регистрацията се осъществява само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от данъчно задълженото лице или упълномощено затова лице чрез ПОРТАЛА на НАП за Е-услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП).

С оглед на горното и предвид спецификата на техническите данни които следва да се попълнят, ви предлагаме услугата

Попълване на заявление за регистрация на онлайн магазин в НАП.

Етапи на реализация:

  • Изпращате ни данни за достъп до административния панел на сайта и панела на вашия хостинг провайдер /доставчик/;
  • Извличаме необходимите данни и ги попълваме във формуляра за регистрация на НАП;
  • Изпращаме ви формуляра в PDF формат* с подробни инструкции за стъпките на регистрация в НАП;
  • Вие попълвате необходимите данни в онлайн формуляра на НАП и го изпращате с вашия електронен подпис.

Цена на услугата – 65 лв. за 1 онлайн магазин.

Заплащане – 100% авансово**

*PDF формуляра който ви изпращаме е напълно идентичен със онлайн заявлението което се попълва в електронния портал на НАП.

**Можете да заплатите услугата по банков път, чрез ePay или с кредитна/дебитна карта чрез myPos.


За поръчки, допълнителна информация и въпроси можете да се свържете на тел: 0988 922 992 

Обадете ни се!

Очакваме с нетърпение да обсъдим предстоящите ви уеб проекти.