Цени за техническа поддръжка на сайт

Техническата поддръжка на уеб сайт и SEO са взаимосвързани   и допълващи се процеси, но не са напълно идентични. Техническата поддръжка на уеб сайта е насочена към редовно обновяване на информацията, публикуване на нови статии, отстраняване на несъществуващи или повредени линкове, отстраняване на бъгове, защита от хакери и др. Всички тези процеси имат пряко отношение към по-добрата оптимизация на сайта, но SEO е много по всеобхватно понятие и включва много по-вече инструменти и похвати. Ако трябва да се обобщи с две думи техническата поддръжка на уеб сайт са вътрешни процеси свързани с редовно обновяване на информацията и отстраняване на технически неизправности, докато основната цел на SEO поддръжката е насочена преди всичко към външното представяне на сайта в глобалното интернет пространство и класацията в резултатите на виртуалните търсачки. Предвид горното в цената за SEO ние сме включили като бонус и техническа поддръжка на сайта.

Като отделна услуга нашите цени за техническа поддръжка на уеб сайт зависят от ред фактори като големина на сайта, брой страници, брой публикации на месец, интензивност на интернет трафика, честота на извършване на промени по съдържанието /при медийни сайтове – броя на изображенията и клиповете които се публикуват/ и др.

Абонаментните ни планове за поддръжка на уеб сайт са обвързани с Минималната работна заплата в Република България и представляват процент от МРЗ в зависимост от горе изброените фактори, а именно: 

Сайтове с информативен и презентационен характер:

 • До 10 броя основни страници – 10% от МРЗ за РБ
 • От 10 до 49 бр. основни страници – 20% от МРЗ за РБ
 • От 50 до 99 бр. основни страници – 50% от МРЗ за РБ
 • От 100 до 200 бр. основни страници – 1 /една/ МРЗ за РБ
 • Над 200 бр. основни страници – по договаряне.

Онлайн Магазини:

 • До 99 продукта – 20% от МРЗ за РБ
 • От 100 до 999 продукта – 50% от МРЗ за РБ
 • От 1000 до 4999 продукта – 1 /една/ МРЗ за РБ
 • Над 5000 продукта – по договаряне

 

Дефиниция за основна страница – основна страница в уеб сайт е страница която е част от постоянната структура на уеб сайта и съдържа информация от първостепенно значение, в т. ч. Началната страница на сайта. Примери – Начало, За нас, Услуги, Продукти, Портфолио, Контакти, Блог и др., както и техни подстраници които са неизменна част от структурата на сайта.

При определяне броя на страниците се взема предвид колко езика поддържа сайта предмет на поддръжка. Всяка езикова версия се брои за отделна страница.

При промяна на МРЗ за страната таксата за абонаментна поддръжка се индексира автоматично с процента на увеличение или намаление на МРЗ, освен ако не е договорено нещо друго. Индексацията на таксата за абонаментно обслужване се оформя с анекс към договора за абонаментно обслужване.

Предоставянето на услуги по поддръжка на уеб сайт се оформя с договор за абонаментна поддръжка по образец, съдържащ подробно описание на договорените параметри между възложителя в лицето на клиента и изпълнителя в наше лице. Заплащането се извършва по банков път след издаване на фактура за извършените услуги.

Примерна оферта за техническа поддръжка на уеб сайт до 10 бр. основни страници:

 • Следене за правилната работа на сайта, чрез наблюдение на набор показатели – в т. ч. скорост на зареждане, кеширане на съдържанието, компресиране на ново мултимедийно съдържание и др.;
 • Корекции по дизайна и структурата на сайта и редакция на съществуващото съдържание – до 1 /един/ път седмично или по-рядко, но не повече от 2 работни часа месечно;
 • Следене за всякакви възникнали потенциални проблеми с работата на уеб сайта (бъгове, хакерски атаки, разпадане на връзки и т. нат.), както и готовност за бързото им отстраняване
 • Периодично правене на резервни копия на сайта /мин. 1 път дневно/;
 • Подновяване на компонентите (теми, плъгини, библиотеки) и тяхното адекватно интегриране;
 • Следене и подмяна на определени секции от кода на сайта при обновяване (ъпгрейд) на използваните програмни версии и спиране от употреба на остарелите такива.
 • Времетраенето за отстраняване на възникнал проблем е 24 часа. Срокът започва да тече от момента на подаване на сигнала за възникнал проблем по работата на уеб сайта. Този срок не важи при възникване на проблем в работата на модули и скриптове разработени от трети лица или външни разработчици. В тези случаи модула или скрипта се подменя с алтернативен такъв или се спира до разрешаване на проблема от страна на разработчика на съответния модул/скрипт.
 • При заявка за променяне на информация в основната база данни, както и за промени по дизайна, срокът се определя в зависимост от сложността на промяната, за което Възложителя ще бъде известен по надлежен начин.

*В посочените цени не влиза стойноста на допълнителни плъгини и скриптове които клиента би желал да бъдат разработени и имплементирани допълнително в сайта.

Цялостни промени по дизайна и структурата на сайта /смяна и/или създаване на нова тема, създаване на лендинг страници/, имплементиране и настройка на нови плъгини и скриптове,  изискващи допълнително програмиране и / или създаване на нов дизайн се заплащат допълнително по договаряне съгласно часовата ставка на Изпълнителя.

Цена за техническа поддръжка – 10% от МРЗ / месец

Нашите цени за труд

Часова ставка

За програмиране
10% от МРЗ
 • на час

Часова ставка

За графичен дизайн
40
 • на час

Обадете ни се!

Очакваме с нетърпение да обсъдим предстоящите ви уеб проекти.